Herbert Raat, Lijsttrekker VVD

 

 

Duurzamer leven moet “cool” worden!

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Wij, de VVD, zijn meer van “niet praten maar doen”. Een groot deel van onze achterban is al lang begonnen met het verduurzamen van hun huizen en zijn bv minder vlees gaan eten. Waar wij erg aan hechten is dat het voor iedereen financieel behapbaar moet zijn: we moeten in de eerste plaats duidelijk naar onze inwoners communiceren wat het verduurzamen van woning en leven inhoudt en wat de kosten daarvan zijn. Kreten als “over betaalbaarheid wil ik niet praten” zijn aan ons niet besteed. Wij zijn voorstander van isoleren, zonne-energie en groen op daken (en de subsidies daarvoor), meer groen in de wijken en consuminderen. Wij willen niet investeren in energieopwekking die bewezen problemen geeft voor mens, dier en milieu (zoals windmolens en biomassa)

Wij hebben daarentegen vertrouwen in de innovatiekracht van Nederland: er zit heel veel in de pijplijn: goed voor het milieu, en…ook goed voor onze ondernemers.

Vraag

Voor welke duurzaamheidsdoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

Deze vraag is veel groter dan de invloedssfeer van een gemeente. Maar wij steunen natuurlijk van harte het duurzaamheidsplan van aanpak, PLECK 2.0, dat we vorig jaar hebben vastgesteld in de gemeenteraad.

Wat we eigenlijk met elkaar echt nodig hebben is een gedragsverandering van iedereen, en dat is een heel moeilijke opgave. Duurzamer leven moet “cool” worden en gezien worden als verrijken ipv “dat we van alles niet meer mogen” en daarop moeten we onze gemeentelijke communicatie beter richten. En dan niet: “wat gaat de gemeente voor u doen", maar "wat kan u zelf doen”. De noodzaak van aanpassen van gedrag, natuurlijk zonder dwang, want daar zijn wij van de VVD niet van, moeten we absoluut duidelijk maken.