Marijn van Ballegooyen, lijsttrekker PvdA

 

 

"Samen voor een duurzame toekomst!"

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Amstelveen moet bijdragen aan de transitie naar een nieuwe, schone, circulaire economie. Iedereen kan meedoen, maar de rekening moet wel eerlijk worden gedeeld en de opbrengsten eerlijk verdeeld. Oude gewoonten moeten plaatsmaken voor nieuwe routines. De PvdA wil daarom inzetten op vergroting van het bewustzijn onder inwoners, bedrijven en instanties en iedereen activeren een bijdrage te leveren. We willen de bouw verduurzamen en subsidie en steun bieden voor goede initiatieven. Als we samen voor een duurzame toekomst kiezen, krijgen we verandering voor elkaar.

Zo hebben wij deze periode gevraagd om een informatiecentrum Duurzaamheid waar inwoners laagdrempelig en neutraal advies kunnen krijgen.

Vraag

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden. Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

De PvdA wil inzetten op vergroting van het bewustzijn onder inwoners, bedrijven en instanties en iedereen activeren een bijdrage te leveren. We willen de bouw verduurzamen en subsidie en steun bieden voor goede initiatieven. Als we samen voor een duurzame toekomst kiezen, krijgen we verandering voor elkaar. Voor de PvdA is het belangrijk dat de subsidies voor verduurzaming niet alleen bij de inwoners terecht komen die verduurzaming kunnen betalen en dat de rekening van de verduurzaming niet alleen terechtkomt bij de mensen met een smalle(re) beurs.

Uit ons verkiezingsprogramma

Ons voorstel

  1. Houd verduurzaming betaalbaar voor mensen met een laag inkomen: projecten voor energietransitie en collectieve oplossingen mogen niet leiden tot extra energiearmoede, tot verminderde kwaliteit of onzekerheid over warmtetoevoer. Om dit te voorkomen willen we inzetten op maatwerk, gerichte subsidies en integraal gemeentelijk beleid (zie ook het 10-puntenplan Aanpak Energietransitie).
  2. Bevorder bewustzijn: veel inwoners, zelfstandigen, Verenigingen Van Eigenaren, instellingen, kleine en grote bedrijven zitten vol met vragen over verduurzaming: ‘waarom?’, ‘hoe?’, ‘zijn er subsidies beschikbaar?’, ‘wat kan ik nog meer doen?’. We willen dat de gemeente een initiërende, informerende, adviserende en (financieel) ondersteunende rol inneemt, bijvoorbeeld door een centraal bereikbaar informatie-/adviescentrum in te richten waar laagdrempelig informatie en advies kan worden ingewonnen of door inwoners te informeren via campagnes (over voedsel, vervoer, kleding, wonen, etc.) in de buurt en op scholen. Daarbij richten we ons op het bereiken van zo veel mogelijk verschillende doelgroepen.

    3.Verduurzaam wonen: de gemeente heeft bewoners de afgelopen jaren met subsidie en advies gestimuleerd om hun woning te verduurzamen (isolatie en zonnepanelen). Dat willen we voortzetten en uitbreiden. We willen met de woningbouwcorporaties een masterplan maken om alle sociale huurwoningen versneld te isoleren. Bewoners worden aangemoedigd energie te besparen en hun woning en tuinen te verduurzamen (denk aan afvoer en opslag van regenwater, groene daken en gevels, bewuster gebruik van licht en water, verminderen van houtstook).
  3. Bouw volgens circulaire principes: nieuwbouw moet voldoen aan de nieuwste eisen voor isolatie en energiegebruik en zo veel mogelijk worden gebouwd met hergebruikte of hernieuwbare materialen, zoals houtbouw of andere biologische materialen. In de toekomst kan Amstelveen te maken krijgen met gevolgen van het veranderende klimaat, zoals wateroverlast, een hoge grondwaterstand, hitte en droogte. Bij nieuwbouw, herontwikkeling en herinrichting van gebieden moet hier rekening mee worden gehouden.

    5.Zet in op duurzame energie en prioriteer klimaatadaptatie: we willen zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, maar ook op andere logische plekken, zoals geluidswallen. Bij het doen van investeringen willen we ook Verenigingen Van Eigenaren en huurbazen betrekken. We sluiten ons aan bij de plannen geopperd in de Regionale Energie Strategie (RES) en willen deze zo snel mogelijk verwezenlijken. Met meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer, hopen we dit type vervoer te stimuleren. Afval kan meer worden hergebruikt.