Duurzaam bouwen en wonen

Gepubliceerd op 10 december 2021 om 15:47

In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af om de CO2-uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Binnen de gebouwde omgeving verbruiken we de meeste energie in woningen.

Daarom wordt gestreefd naar woningen die energiezuinig zijn, zelf energie opwekken en in de toekomst ook zelf energie kunnen opslaan. 

Het verduurzamen van de warmtevoorziening betekent meestal vervanging van aardgasleidingen door een warmtenet of een verzwaard elektriciteitsnet. Ook moeten woningen aangepast worden om hiervan gebruik te maken. Om woningeigenaren voor te bereiden op deze omschakeling is het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland opgezet. 

Transitie in de wijk

Om wijken van het gas af te krijgen, werken gemeenten in Nederland momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij met onderzoek, het uitwisselen van kennis en subsidies via het Servicepunt Duurzame Energie.

Klimaatbestendig bouwen

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Bij nieuwe plannen voor bijvoorbeeld woningbouw of gebiedsontwikkeling moet voortaan rekening worden gehouden met de risico’s van klimaatverandering. Het gaat dan om wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risico’s te voorkomen in kaart brengen. Benieuwd naar de ambities en onze uitgangspunten? Lees dan het e-magazine 'Klimaatadaptatie Noord-Holland: de bouwstenen voor een provinciale aanpak'.

Circulair bouwen

De provincie wil het vernietigen van grondstoffen (ook wel primaire grondstoffen) in 2030 met 50% verminderen. Gestreefd wordt naar een circulair Noord-Holland in 2050. Daarom stimuleert de provincie dat gemeenten inzetten op circulair bouwen. Een gebouw wordt circulair gebouwd als bij de bouw en het beheer, de bouwmaterialen in een gesloten kringloop worden gehouden. Zonder schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem. De gebruikte materialen blijven een economische waarde behouden en kunnen aan het einde van de levensduur weer als grondstoffen worden gebruikt.

Aan de slag met eigen woning

Inwoners hoeven niet te wachten op plannen van de gemeente. Er zijn namelijk zaken die een woningeigenaar zelf kan doen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen waarbij energie wordt bespaard, zoals gevel- of vloerisolatie. Of het zelf opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Hiermee worden energiekosten bespaard en het draagt bij aan behoud van het klimaat.

Zelf aan de slag? Raadpleeg de pagina Advies voor energiezuinige woningenvoor meer informatie en tips of bekijk de video van Jouw Noord-Holland: Wat je zelf kunt doen om je huis energiezuiniger te maken.  

Bron: Provincie Noord-Holland


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.