Jacqueline Höcker, lijsttrekker GoedvoorAmstelveen

 

"Democratische, duurzame gemeente"

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Dit is een vraag naar ons hart. In 2020 heb ik de motie Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ingediend ( Sustainable Development Goals)dat door de gemeenteraad is omarmt. Wij vragen daarin om het toekomstig beleid betreffende duurzaamheid de leidraad te laten zijn op economisch, sociaal maatschappelijk, fysiek en psychisch niveau. Zoals uitbannen van armoede, goede zorg voor iedereen beschikbaar, inclusiviteit, participatie, eengezonde lucht en schoon (drink) water, goede samenwerkingsverbanden, het vermeerderen van groen en aanplanten van veel meer bomen, aan banden leggen van luchtvervuiling dus ook Schiphol etc. etc. Op onze website www.goedvooramstelveen.nl kan men de doelen zien.Soms worden deze doelen in verband gebracht met het World Economic Forum en Klaus Schwab. Daar distantiëren wij ons van. Voor Amstelveen willen wij voor iedereen een democratische, duurzame, vrije gemeente waar mensen in een gezonde leefomgeving, met veel groen, goede gezondheidszorg, schone lucht en zelfbeschikkingsrecht een goed leven kunnen leiden.

Door deze motie is er een paraplu waar beleid op afgestemd moet worden. Inmiddels is er al een werkgroep vanuit de gemeenteraad betreffende deze SDG’s. We zijn metvertegenwoordigers van partijen ( behalve 2) al aan de slag.

Vraag

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden. Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

De vraag die u schetst is ook een grote zorg van ons. Wij willen veel meer buurteconomie. Voor ondernemers zijn de grote bedrijven die vaak goedkoper hun waren aanbieden een doorn in het oog. Lokaal kunnen wij geen belasting heffen op alle overbodige verpakkingsmaterialen bv. Maar er zijn bij ons wel plannen in het kader van duurzaamheid het verpakkingsmateriaal te hergebruiken en daar willen wij in het nieuwe college termijn een voorstel voor doen. Wij zien ook graag dat wij hier publicitair een campagne kunnen starten om mensen bewuster te maken dat lokaal kopen en niet per postorder ons allemaal zal verrijken.

Wanneer wij duurzaamheidsdoelen bereiken is afhankelijk van het doel.

Bij het burgeronderzoek Vliegen aan Banden staan wij van de 12 partijen op de 1 ste plek.

Wij willen niet meer dan 400.000 vliegbewegingen, meer inzetten van treinen, stop op niet-noodzakelijke nachtvluchten en een goede transparante communicatie van Schiphol betreffende onderzoeken over luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Wij alleen kunnen dat niet doen maar wel met andere partijen een vuist maken naar Den Haag en invloed uitoefenen.