Lennart de Looze, fractieleider Groen Links

 

 

"Tijd van praten is voorbij, nu doen!

 

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met Andre partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Amstelveen is als welvarende gemeente verplicht haar steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. Veel keuzes op het gebied van duurzaamheid kunnen op gemeenteniveau gemaakt worden.

​Gemeenten moeten concrete invulling geven aan de Regionale Energie Strategieën. Daarbij moet het gaan om grootschalige duurzame energieopwekking. De gemeente Amstelveen wil dat alle gebouwen van het gas af zijn in 2040 en zijn aangesloten op een alternatieve warmtebron. Daar moeten we nú mee beginnen. En de gemeente speelt een centrale rol in afvalstromen: de gemeente regelt de afvalinzameling van inwoners en kan via de vergunningverlening reguleren hoe bedrijven omgaan met hun afval van bedrijven.

​Mensen met een kleine portemonnee moeten kunnen meekomen in de energietransitie en profiteren van de voordelen. GroenLinks wil dat de gemeente subsidies geeft voor energiebesparende maatregelen. En ook hier geldt: de vraag van de inwoners van Amstelveen is leidend.

Vraag

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden. Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

Voor GroenLinks staat vast: de tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. We moeten nu gaan dóen.

​Wat GroenLinks doet aan duurzaamheid? We dienden een motie in om ons als gemeente eerst te richten op zonne-energie voor sociale huurwoningen. We stelden voor om huurders binnen het duurzaamheidsbeleid dezelfde financiële voordelen te geven als woningeigenaren.

In de komende raadsperiode kan de energietransitie alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en toekomstverwachtingen. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe de energietransitie hierin past.

​De gemeente helpt gericht met advies over en contracten voor effectieve maatregelen als isolatie, ventilatie, besparing op energiegebruik. De gemeente maakt aan alle inwoners duidelijk wat ze in de komende jaren kunnen verwachten en wat ze zelf al kunnen doen.

​Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in de energiebesparing. Gemeentelijke subsidies voor duurzaamheid richten zich op deze groep. De gemeente moet ambitieuze afspraken maken met woningbouwvereniging Eigen Haard.

​We gaan minder afval weggooien, bijvoorbeeld door in te zetten op ‘diftar’ (differentiële tarieven): huishoudens die minder restafval aanbieden, betalen een lagere afvalstoffenheffing.

​De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. De gemeente investeert maximaal in verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering. Daarin krijgen ook alle leveranciers en onderaannemers een rol. De gemeente laat zich certificeren als duurzame organisatie.