Zon en Wind

Gepubliceerd op 8 december 2021 om 19:47

Zon

Amstelveen zet in op energiesparing én op het vergroten van duurzame opwek onder meer door Zon als schone energiebron. De gemeenteraad heeft een Visie op de zonne-energie in 2020 opgesteld.  Daarin staan drie uitgangspunten centraal :  1. Natuur- en landschapswaarden blijven in stand (of worden versterkt);  2.Flora en fauna worden niet negatief beïnvloed door de komst van zonnepanelen en waar mogelijk versterkt;  3.Grootschalige opwek in landschappelijk, ecologisch of cultuurhistorisch waardevol gebied wordt uitgesloten.

Wind 

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. Op het grondgebied van Amstelveen is het niet mogelijke grote windturbines te bouwen. De luchtvaartwetgeving laten dergelijk hoge bouwwerken in het buitengebied niet toe. Wel zijn kleinere windmolens op b.v. boerenerven toegestaan.  

De CO2-uitstoot van  de vervaardiging van windturbines is 50 keer lager dan van die van 'grijze' stroom, opgewekt uit fossiele brandstoffen. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen.

Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan.

 

 

 

Visie Op Zonne Energie Amstelveen Vastgesteld 23 September 2020
PDF – 7,1 MB 40 downloads

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.