Een repair café is een groep vrijwilligers die kapotte spullen repareert in groepsverband. Het doel daarvan is het verkleinen van de afvalberg, het vasthouden van kennis over repareren en daarnaast het versterken de sociale cohesie.

Dat is in 2009 bedacht door Martine Postma. Het eerste repair café vond plaats op 18 oktober 2009 in het Fijnhout Theater in Amsterdam-West. Daarna werd al gauw de Stichting repair café opgericht. Deze stichting ondersteunt lokale groepen wereldwijd die hun eigen repair café willen opzetten. Begin 2018 waren er in Nederland bijna vijfhonderd groepen vrijwilligers die geregeld een repair café organiseren.

In Amstelveen werken inmiddels een vijftal repair cafés.

Welke repair café’s kent Amstelveen?

 

Repair café Amstelveen De Meent

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. Tel. 020 6438015 of Rob de Werker, repaircafeamstelveen@gmail.com

Open: 1e zaterdag van de maand 11.00-14.00 uur

Repair café Stadsdorp Elsrijk

Rembrandtweg 428 Amstelveen. Tel 06 40745562,contact: Nico van Kooten,

Open: 3e zaterdag van de maand 11.00-12.00 uur

 

Repair café Villa Randwijk

Catharina van Clevepark 10. Tel 06-20420989 welkom@villarandwijck.nl 

Open: laatste zaterdag van de maand 14.00-17.00 uur

 

Repair Café Alleman

Participe Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden

Wijngaerdt 1. Tel  020 6453945

Open: 2e zaterdag van de maand 10.00-14.00 uur

Repair café Pluspunt

Wijkcentrum Pluspunt, Smeenklaan 1

Tel. 020 64558141

Open: 1e dinsdag van de maand 14.00-16.00 uur

 

2-11-2021