Kringloopwinkel in Amstelveen

Een kringloopwinkel, zoals De Boem gevestigd in Bovenkerk, draagt bij aan een beter milieu, omdat 'oude' spullen de kans krijgen te worden hergebruikt. Zo komen ze niet bij het restafval terecht. Hierdoor wordt het milieu zo min mogelijk belast.

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Bij deze maatschappelijke opgave hoort het uitbouwen van diensten die al circulair zijn, zoals kringloopwinkels. 

Naast de bijdrage aan een circulaire economie dragen kringloopwinkels bij aan de verwezenlijking van twee andere maatschappelijke doelstellingen: de inclusieve samenleving en armoedebestrijding. Kringloopwinkels zorgen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.