Ruud Kootker, lijsttrekker Burgerbelangen Amstelveen

 

"Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid"

 

Vraag

In de landelijke politiek worden “harde” discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda.

Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega’s om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Duurzaamheid staat al hoog op de agenda van de gemeenteraad en van de meeste van de partijen. De afgelopen jaren heeft Burgerbelangen Amstelveen het duurzaamheidsbeleid omarmt, zowel wat betreft de regionale uitgangspunten als de lokale uitgangspunten. Het gaat natuurlijk enerzijds over het grote plaatje, anderzijds heel concreet wat we zelf binnen onze gemeente kunnen doen. In en rondom ons eigen huis; in en rondom onze eigen buurt en wijk. Burgerbelangen Amstelveen vindt duurzaamheid een uiterst belangrijk onderwerp. En, we vinden ook dat we enerzijds moeten versnellen, maar tegelijkertijd ook moeten zorgen dat het haalbaar én betaalbaar blijft. Zodanig dat er ook draagvlak voor blijft ontstaan bij u als inwoner. Het vinden van die balans is een belangrijke opdracht van Burgerbelangen Amstelveen de komende jaren.

Vraag

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden.

Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

Burgerbelangen Amstelveen onderschrijft het beleid dat de afgelopen jaren In de gemeenteraad op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen is vastgesteld. Tegelijkertijd zijn we ook kritisch. Om een voorbeeld te noemen: Als je in Amsterdam reparatiewerkzaamheden aan cruiseschepen verricht, draaien de motoren 24 uur per dag door. Wat gelijk staat aan een uitstoot van 20.000 auto's per dag die over de A 9 rijden. Kortom, we kunnen van onze eigen inwoners veel verwachten, maar tegelijkertijd moeten ook de grote vervuilers behoorlijk worden aangepakt. En wat de eigen inwoners betreft willen we een beleid dat haalbaar en betaalbaar is. Enerzijds draagvlak, anderzijds haalbaarheid en betaalbaarheid. Want alleen dan maken we een kans op termijn duurzaamheidsdoelstellingen te halen.