Nationale Woon- en Bouwagenda

Gepubliceerd op 26 maart 2022 om 18:35

Het Programma Woningbouw beschrijft de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode.

Het programma Woningbouw valt onder de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Industrieel en circulair bouwen

Met industrieel en circulair bouwen kunnen we sneller en kwalitatief beter bouwen, met minder CO2-uitstoot, een lagere milieubelasting en een hogere bouwproductiviteit. Digitale ontwerpprocessen en bestaande woningbouwconcepten (digitaliseren en automatiseren) bieden bovendien kansen om de tijd tussen planvorming en realisatie te verkorten (uniformeren en standaardiseren). We streven ernaar om in 2030 de helft van de jaarlijkse woningbouwproductie via circulair en industrieel bouwen te realiseren. Hierbij kijken we ook naar het aanbod van productiematerialen. Hierbij doen we het volgende:

Afspraken maken in het kader van regie dat een groter deel van de woningen circulair en industrieel wordt gebouwd.

Gemeenten ondersteunen middels het vergroten van kennis om de kansen voor industrieel bouwen te benutten.

Indien nodig regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving aanpassen om circulair en industriële bouw te bevorderen. 

Kennis uit wisselen en samenwerken met diverse partners via onder andere het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, City Deal circulair en conceptueel bouwen en Lente Akkoord 2.0.

Kennis ontwikkelen en gebruik maken van pilots, bijvoorbeeld op het gebied van kleinschalig verdichten.

De Kamerbrief is hier te bekijken. Of hieronder direct te downloaden.

Bron: Transitieteam Circulaire Bouweconomie


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.