Oproep tot verduurzaming accommodaties

Gepubliceerd op 11 februari 2022 om 19:25

De subsidieregeling voor Amstelveense sportverengingen die willen verduurzamen geldt ook in 2022 en 2023. “Ik roep alle verenigingen op te investeren in duurzaamheid”, zegt sportwethouder Rob Ellermeijer.

“Verschillende Amstelveense clubs hebben al belangrijke stappen gezet bij de verduurzaming van de accommodatie en andere clubs zijn zich aan het oriënteren”, zegt Ellermeijer. “Ook voor clubs die al in duurzaamheid investeren kan het de moeite zijn om te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. De verduurzaming kan verenigingen in de exploitatie een belangrijk voordeel opleveren met lagere energielasten.”

Subsidie

De gemeente Amstelveen stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om de sportverenigingen met eigen accommodatie, maar ook verenigingen die op een gemeentelijk sportpark sporten te ondersteunen bij investeringen in duurzaamheid, zoals het vervangen van de veldverlichting door LED. Maar ook investeringen in klimaatadaptatie (bijvoorbeeld een vegetatiedak), circulariteit (zoals recyclebare kantplanken) en toegankelijkheid (o.a. integraal toegankelijk toilet) vallen onder de regeling. Deze regeling is aanvullend op de landelijke regeling ‘Subsidiering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA met 15% duurzaamheidssubsidie).

Voor 2022 en voor 2023 is wederom per jaar 200.000 euro beschikbaar, waarbij de sportvereniging voor maximaal 1/3 van de investering subsidie kan krijgen. “Naast informatie- en subsidieverstrekking kunnen we hen in contact brengen met bureaus die zijn gespecialiseerd in verduurzamen. We willen de clubs graag op weg helpen”, besluit Ellermeijer.

 

Bron: Gemeente Amstelveen


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.