Voedselbos in het Amsterdamse Bos

Gepubliceerd op 28 januari 2022 om 20:10

Wil je meedenken over de aanleg van een nieuws voedselbos in het Amsterdamse Bos? Dat kan, in een online informatiebijeenkomst op 2 februari vanaf 19,30 uur.

Via  dit mailadres  kan je je aanmelden.Je ontvangt dan een link naar de vergadering.

Stukje uit het Bosplan

Een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Amsterdamse Bos is : Het aanbod van voorzieningen en activiteiten is heel divers en sluit aan bij de behoefte van de bezoekers.

Het Bos verhuurt al jaren locaties en terreinen, vaak aan ondernemers in het vrijetijdssegment of aan bedrijven voor teamsessies. Er zijn een paar plekken in het Bos die kansrijk zijn voor nieuwe kleinschalige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld stadslandbouw, een voedselbos, nieuwe speelvoorzieningen en nieuwe horeca.

Daarnaast gaan we locaties vergroenen en meer ruimte geven aan flora en fauna. Het Bos streeft naar een eigentijds en divers aanbod, dat bijdraagt aan de identiteit en de kwaliteit. De kernopgave hierbij is steeds natuur en recreatie samen te laten gaan en elkaar aanvullen en versterken. Jaarlijks toetsen we of de programmering en het voorzieningenpakket nog aansluiten bij de wensen van de bezoekers.

Nieuwe initiatieven werken we uit door bezoekers te laten meedenken, bijvoorbeeld over de plek van een voorziening. Uit eerdere metingen en de inspraakreacties op het Bosplan kwam al naar voren dat de gebruikers van het Bos aanvullende kleinschalige voorzieningen wensen op het gebied van voedselbos/stadslandbouw, (diverse en kleinschalige) horeca, hondenspeeltuinen, een zwemlocatie, natuureducatie (leslokaal) en sport- en speelplekken.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.