Voorbij netto-nul naar planeet-positief

Gepubliceerd op 22 januari 2022 om 14:55

DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met krachtige ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. DenkWerk publiceerde deze week haar rapport, geschreven door enkele prominenten als Barbara Baarsma en Hans Wijers, over het terugbrengen van de Nederlandse consumptievoetafdruk binnen de negen planetaire grenzen.

Eindelijk staan de nationale en mondiale duurzaamheidscrises zoals klimaatverandering, stikstof en recent ook biodiversiteit breed in de publieke aandacht. Dat deze urgent een aantal samenhangende maatschappelijke transities vragen staat echter nog veel minder op het netvlies.

Hoewel er op alle deelgebieden zeer diepe expertise bestaat, is duurzaamheid door de vele dimensies en complexiteiten voor veel burgers, bedrijven en beleidsmakers lastig vast te pakken, en loopt men gemakkelijk weg voor de noodzakelijke veranderingen.

In dit rapport bouwt DenkWerk op bestaande diepe expertise en laat in de volle breedte de urgentie zien omtrent impactcategorieën, doelstellingen, transities en maatregelen. In het recente coalitieakkoord wordt zestig miljard gealloceerd aan het aanpakken van de klimaatverandering en de stikstofcrisis.

Dit rapport bepleit dat in de besteding daarvan met een breder perspectief wordt gekeken dan alleen naar het reduceren van tonnen CO2 of stikstof; daartoe doet het een aantal overkoepelende aanbevelingen, ondersteund door concrete voorbeelden.

Bron: DenkWerk

Denkwerk Voorbij Netto Nul Naar Planeet Positief
PDF – 31,2 MB 25 downloads

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.