Hoe duurzaam is het nieuwe regeerakkoord

Gepubliceerd op 16 december 2021 om 20:50

Het nieuwe kabinet schroeft de ambities op. In 2030 wil het 55 procent CO2-reductie bereiken. Om dit doel zeker weten te halen, streeft de regering naar 60 procent. 

Daarbij stelt de overheid ook doelen voor de iets verdere toekomst. Zo wil het in 2035 70 procent CO2-reductie bereiken. En 80 procent in 2040. De coalitie die zich vorige periode het groenste kabinet ooit noemde, lijkt deze regeerperiode daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen. Het is afwachten wat er van de groene plannen terechtkomt, maar er staan in ieder geval al een paar hoopgevende ideeën op papier.

Regie en coördinatie

Behalve een nieuwe minister van Klimaat en Energie en de terugkeer van de minister van VRO (zonder M) om toezicht te houden op de grote woningbouwuitdaging, stelt het regeerakkoord ook een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad voor, zoals het Verenigd Koninkrijk al enige tijd heeft ingesteld onder de noemer Climate Change Committee. Die CCC in het VK houdt het klimaatbeleid op de lange termijn in de gaten, geeft er een oordeel over en verbindt daar adviezen aan.

Daarnaast wil de nieuwe regering een generatietoets invoeren: wat is de impact van het voorgestelde beleid (en beslissingen) op toekomstige generaties? Wat betekent een besluit dat we nu nemen voor de mensen die nu tien zijn, en over dertig jaar op onze plekken zitten?

Een ander aandachtspunt is dat het kabinet wil investeren in (vooral technische) vakmensen. Het huidige tekort daaraan is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. In het akkoord staat dat onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners, mensen willen bijscholen. De praktische (en budgettaire) kant is nog niet uitgewerkt.

De belangrijkste elementen uit het regeerakkoord:

  • Minister van Klimaat en Energie, die regie voert over het beleid en het klimaatfonds.
  • Minister van VRO (Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening), een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component.
  • Investering in opleiding van vakmensen.
  • De invoer van de Generatietoets.
  • Herijken van klimaatbeleid aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het mkb.

Zie hier voor het volledige artikel.

Bron: Change Inc


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.