Seminar Natuurinclusief Bouwen

Gepubliceerd op 8 december 2021 om 19:12

‘Hoe kan je ontwikkelaars verleiden om stappen te zetten op het gebied van duurzaam en groen bouwen?’ vraagt Floor Gordon, wethouder groen, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling, bij de opening van het seminar Natuurinclusiefbouwen op 29 november jl.

Hoofdspreker Onno Dwars, CEO van Ballast NedamDevelopment, vertelde hoe dit vastgoedbedrijf zijn groene en duurzame ambities boven op het huidige bouwbesluit radicaal heeft omgegooid, met prikkelende uitspraken als: ‘Iedere woning is een milieudelict’ en financiën zijn zelden doorslaggevend in het maken van keuzes voor Natuurinclusiefbouwen.

Deze onlinebijeenkomst organiseerde de Groenraad Amstelveen met de gemeente voor een publiek van (burger-)raadsleden, gemeenteambtenaren, (naast wethouder Floor Gordon), Rob Ellermeijer, wethouder mobiliteit, vertegenwoordigers van waterschappen en andere ruimtelijke partijen in Amstelveen. Het is een afgeslankt programma van de fysieke bijeenkomst die vanwege corona maatregelen is uitgesteld naar 24 maart 2022.

De Groenraad organiseerde deze bijeenkomst als onderdeel van hun participatierol, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B&W over de versterking van de biodiversiteit in Amstelveen. http://www.groenraad-amstelvee...

Opening

‘We zijn een gemeente met behoorlijk grote duurzaamheid en groene ambities,’ opende Gordon. ‘Maar waar we voortdurend tegenaan lopen, is dat de wettelijke kaders het eigenlijk voor ons lastig maken om die ambities waar te maken. Je valt eigenlijk altijd terug op het bouwbesluit’. Zij is dan ook trots dat de gemeente recent een leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling heeft vastgesteld.

Ze bedankte de Groenraad, volgens Gordon, al jarenlang een vaste adviespartner die de gemeente scherp houdt door ‘constructief kritisch buiten de gebaande kaders te denken’ voor het initiatief en samen organiseren van dit seminar


Presentatie Onno Dwars

'Mijn kinderen zijn mijn spiegels', leidt Onno Dwars zijn presentatie in. 'Bij thuiskomst vragen ze mij of ik vandaag ietsgoeds heb gedaan of iets minder slechts heb gedaan'. Zij motiveren hem om als CEO van Ballast Nedam Developmenttelkens stappen verder te gaan dan het huidige bouwbesluit.

Komt Nederland, ‘het land vroeger bekend als de Lage Landen,' onder water te staan analoog aan het futuristische boek The Collapse of the Western civilisation, a view in thefuture (door Naomi Orescens en Eric Conway)? Gelukkig wordt volgens Dwars klimaatadaptief bouwen steeds meer de norm om te voorkomen dat deze scenario's, waarin delen van Nederland onbewoonbaar raken, werkelijkheid worden.

Zijn stelling 'We leven in een democratie waarin de natuur als dictator optreedt' illustreert Dwars met voorbeelden van wateroverlast, bosbranden, luchtvervuiling en hittestress die op dit moment plaatsvinden. In het huidige klimaat zou je de bouw van iedere woning als een potentieel milieudelict kunnen beschouwen. Bestaande woningbouw alleen al brengt veel broeikasgassen in de atmosfeer, terwijl het 'uitstoot' budget van de huidige bouwopgave van 100 megaton CO2 al op is in 2028. Daarom zet Dwars met Ballast NedamDevelopment in op huizen die CO2 neutraal zijn, maar zelfs CO2 positief, dus die meer koolstof vastleggen in natuur dan dat het kost om ze te bouwen.

Wat hem opvalt aan de woningnood is het groeiende aantal eenpersoonshuishouden en dat huidige huizenprijzen omgekeerd evenredig zijn aan de levensverwachting. Dit heeft volgens hem te maken met het ontbreken van sociale samenhang en een ondermaatse leefbaarheid in de Randstad. Strafkorting op samenwonen is een voorbeeld van een omgekeerde stimulans om single te wonen, terwijl dit de woningnood verhoogt. Daar moet met de bouwopgave rekening mee worden gehouden door bijvoorbeeld de omgeving zo in te richten dat mensen meer met elkaar in contact komen.

'Is Natuurinclusief bouwen, met extra plek van vogelnestkasten en natuurlijke beplanting, duurder dan regulier bouwen?' vraagt iemand uit het publiek. Financiën zijn volgens Dwars zelden doorslaggevend in het maken van keuzes voor Natuurinclusief. Waar een wil is, kan de gemeente met bouwer en ontwikkelaar oplossingen bedenken zoals slimme mobiliteit en daarmee meer ruimte scheppen voor waterberging en natuur. Bijvoorbeeld door meer deelmobiliteit, eenrichtingverkeer of een weg rond de buurt.

Afronding, discussie, vooruitblik naar 24 maart 2022

De paneldiscussie met meerdere sprekers, waaronder een ambtenaar stedelijke ontwikkeling uit Almere en een adviseur over de nieuwe omgevingswet, is verplaatst naar de fysieke bijeenkomst op 24 maart 2022. Virtueel ontvangt de spreker Onno Dwars een pakketje met lokaal geoogste producten om toch in stijl te blijven van Natuurinclusief (ver) bouwen.

Foto hoofdspreker Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development.

Bron: Groenraad, Jaqueline Quarles van Ufford


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.