Emiel Sjaardema, lijsttrekker 50plus

 

"Niet van het gas af zonder alternatieven"

 

Vraag
In de landelijke politiek worden "harde" discussies gevoerd en voelt samenwerking tussen de oppositie en coalitie ver weg. Duurzaamheid staat niet boven aan de agenda. Hoe realiseert u uw duurzame doelstellingen in samenwerking met andere partijen? Hoe motiveert u uw collega's om het thema duurzaamheid hoger op de lokale agenda te krijgen? En wat kunnen we er al van merken?

Antwoord

Wij hebben gemerkt dat bij het vraagstuk duurzaamheid, de agenda van de politiek leidend is en dat de wens en de mening van de burgers hier ondergeschikt is. Dat moet anders. De politiek mag richting aangeven, maar mag niet tegen heug en meug van de bewoners zijn wil doordrijven.

Dat het niet bovenaan de agenda staat, komt ook omdat aan het directe welzijn van vele burgers voorbij wordt gegaan. Denk hierbij aan een regering die niet wil meewerken aan de verhoging van het minimumloon. Veel werkenden leven op of onder het bestaansminimum, de zogenaamde arme werkenden. Denk ook aan het blijvend koppelen van AOW aan het minimumloon. De huidige regering wil die ontkoppelen. Tenslotte het tegenwerken van het indexeren van de pensioenen door de regering. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok.

Met het milieu gaat het vele malen minder goed dan we zouden willen. Bedrijven kopen CO2-uitstoot af, mensen blijven vliegen omdat het in verhouding tot bijvoorbeeld de trein en auto spotgoedkoop is. Busjes van pakjesvervoerders rijden af en aan door de straten. Internetbedrijven, supermarkten en multinationals verdienen miljarden.

Vraag

Voor welke duurzaamheiddoelstellingen maakt u zich hard? Hoe wilt u deze doelstellingen bereiken? Wanneer wilt u ze bereiken? Welke resultaten heeft u al geboekt? Welke resultaten had u graag geboekt en wilt u de komende 4 jaar alsnog realiseren?

Antwoord

Wij vinden deze stelling te eenzijdig. Zonder het aanbieden van goede alternatieven is het een loze kreet. Je kunt niet zeggen dat alle huizen van het gas af moeten zolang er geen goede alternatieven zijn.

Stadsverwarming is gebleken geen eerlijk alternatief te zijn. De bewoners worden dan gedwongen om dit via één vaste aanbieder af te nemen. Hierdoor ontstaat een oneigenlijke monopoliepositie. Warmtewisselaars zijn niet altijd overal toepasbaar. Waterstofgas is nog volop in ontwikkeling. We zien nu de energieprijzen exploderen. Dat zou o.b.v. deze stelling nog meer toenemen. Bovendien zou dit huiseigenaren op onnodige kosten jagen. Zonder goede onderbouwing en een haalbaar en betaalbaar alternatief kunnen wij hier nog niet zoveel mee.

Toch willen wij wel stappen zetten. Begin met het alleen afgeven van een vergunning van elektrisch vervoer van al die pakketdiensten. Maar hier ligt ook een taak voor de mensen zelf! En het verder stimuleren van energiezuinige maatregelen zoals zonnepanelen, isoleren van huizen, HR++ glas in alle huizen en daar waar mogelijk een warmte terugwin unit.

De gemeente zou ook winkels die zomers en s'winter hun toegangsdeuren open hebben staan moeten wijzen op de negatieve effecten daarvan op het klimaat. 's-winters vliegt de warmte van de op volle toeren draaiende verwarming door de open deuren naar buiten en zomers de koele lucht van de op volle toeren draaiende airconditioning weer naar binnen. Geven de winkels geen gehoor aan dit verzoek, dan moet er misschien in het uiterste geval vanuit de gemeente lichte dwang komen.